Vi inviterer alle born til å delta på vardevandring på Hoven! 

Rundt Gjølrunden finn ein mange varder og på nokre er det sett opp figurar og små historier som både born og vaksne kan lære noko av. Turen tek ca 1 time. 

Deltakarskjema kan hentast i Fjordshopen, i Hoven Bar eller i resepsjonen på Hotel Alexandra. ALLE born som deltek får premie utdelt i Hoven Bar etter turen.

Vi gler oss til å treffe deg på Hoven!

Arrangementsside på Facebook