20. mai 2017 opna Loen Skylift - eit av dei største og mest storslåtte reiselivsprosjekta i Norge. Hoven Restaurant er lokalisert på 1011 m.o.h., og ligg heilt ute på kanten av fjellet. Dette er blitt ein av Norges mest spektakulære restaurantar med 350 sitjeplassar, to store vestvende uteterrassar og takterrasse på 1010 m2. Hoven Restaurant er eit 100% eigd dotterselskap av Hotel Alexandra, og tek med seg lang erfaring og gode tradisjonar i drifta av restauranten.

logo.png
 

HOVMEISTER – vikariat med mogleg forlengelse

Vår dyktige hovmeister går snart ut i barselpermisjon, og vi søkjer hennar vikar for snarleg tilsetjing. Det er gode moglegheiter for forlengelse eller fast stilling. Du må ha relevant kompetanse og erfaring. Du må også ha ei genuin glede og stoltheit over å yte service, og skape gode opplevingar for våre besøkande. Søkjar må vere over 18 år.

Arbeidstid etter norsk tariff. Restauranten og baren sine opningstider varierer med sesong. Jobbing i helgar og feriar må påreknast. Vi tilbyr ein innhaldsrik og spanande arbeidsdag i eit godt arbeidsmiljø.

Søknad med CV sendast til jarle@alexandra.no. For meir informasjon kontakt dagleg leiar Jarle Grov, tlf. 906 39 001. 

Søknadsfrist: 21. juni 2018

RESTAURANTMEDARBEIDARar

Vi søkjer servitørar og bartilsette i Hoven Restaurant & Bar for vår- og sommarsesong. 

Du må vere over 18 år for å arbeide i restauranten, og over 20 år for å arbeide i baren. Fint om du har relevant kompetanse og erfaring. Vi søkjer etter personar som har ei genuin glede og stoltheit over å yte service, og skape gode opplevingar for våre besøkande.

Arbeidstid etter norsk tariff. Restauranten og baren sine opningstider varierer med sesong. Mykje jobbing i helgar og feriar må påreknast.

Vi tilbyr ein innhaldsrik og spanande arbeidsdag i eit godt arbeidsmiljø.

Søknad med CV sendast snarast til jarle@alexandra.no. For meir informasjon kontakt dagleg leiar Jarle Grov, tlf. 906 39 001. 

Publisert 8. juni 2018