STATUS BANE, LØYPER OG AKTIVITETSPARK

Status vinterferieveke pr. 20.02.2018: 

Loen Skylift går som normalt (ope dagleg heile veka). 

Fine forhold på Hoven. Vintervandring for barn med spanande postar. Akebakken er klar, og det er preppa spor til Skredfjellet. Kjelkar kan leigast på toppen. Vegen til Oppheim er køyrd opp - hugs at all ferdsel i vegen er på eige ansvar. 

Hoven Restaurant & Bar er open.  

Velkomne til fjells! 


#loenskylift