Loen Skylift løftar deg frå fjorden i Loen til fjellet Hoven på 1011 m.o.h. i ei av dei brattaste pendelbanene i verda. Bana vart offisielt opna av HM Dronning Sonja 20. mai 2017

Sjå her for opningstider og prisar.

Fakta om Loen Skylift

  • På det høgste svever kabinane 173 meter over bakken.
  • Bana stiger nesten 60 grader
  • Det er plass til 35-40 passasjerar i kvar vogn (2 stk).
  • Turen tek 5-7 minutt kvar veg.
  • Bana går kontinuerleg i opningstida, utan faste avgongstider. Maks tid mellom kvar avgong er 30 minutt. 
  • Billettar kan kjøpast på nett, i skranke ved inngong og på automat. 
  • Det er universell utforming i bana og bygningane knytt til Loen Skylift. Dette vil seie at heile anlegget er handicapvenleg. 
  • Loen Skylift er ei pendelbane, der teknologien er basert på vektutligning med to store vogner, der den eine går opp medan den andre går ned.

Leverandør er sveitsisk-østerrikske Doppelmayr Garaventa, den største leverandøren i verda på taubaner.