Prosjektet Hoven Loen vert gjennomført i selskapet Hoven Loen AS der Hotel Alexandra AS, Nordfjord Kjøtt AS og Stryn kommune er dei største aksjonærane. I tillegg har fleire bedrifter i regionen gått inn på eigarsida i selskapet. Du har framleis sjansen til å bli med på laget. 

Vurderer du å bli aksjonær? Kontaktperson er Richard Grov, tlf. 909 999 90.