Opningstider2018_1.jpg

Merk: Ope for grupper på minimum 10 personar utanom ordinære opningstider etter avtale. Eigne opningstider i høgtider vil kome (jul, vinterferie, påske etc.). Vi tek forbehold om endringar i opningstidene.

Prisar vinter

1. november 2017 - 30. april 2018

Prisar norssk.JPG

Prisar Loen Skylift sommar 2018

Merk følgande:

 • Du kan kjøpe billettar i webshop, på automat og i skranke. NB: Gruppebillettar (familebillettar, klippekort) og sesongkort kan ikkje kjøpast på billettautomat eller web-butikk. Ver venleg og henvend deg til billettkontor i Fjordshopen for kjøp av gruppebillettar og sesongkort.
 • Born frå 5 år og yngre får gratisbillett på bana
 • Årskort kan kun kjøpast på billettkontoret i Fjordshopen ved personleg oppmøte. 
 • Dags-, todagers- og tredagerspass er personlege og kan kun nyttast av ein person. 
 • Ambassadørkort gjev rett til å kjøpe tur/retur, envegs og dagspass til 50% (ikkje sesongkort eller gruppekort etc). Kortet er kun til eige personleg bruk. Gyldighetstid: Eitt år frå kjøpsdato. Du må kjøpe keycard og billett i tillegg ved kjøp av ambassadørkort.   
 • Ledsager med ledsagerbevis får 1/2 pris på billetten.               
 • For generelle kjøpsvilkår sjå dette dokumentet

Fakta om Loen Skylift

 • Det er plass til 35-40 passasjerar i kvar vogn (2 stk).
 • Turen tek 5-7 minutt kvar veg.
 • Bana går kontinuerleg i opningstida, utan faste avgongstider. Minimum kvar halve time. 
 • Billettar vert å få kjøpt på nett, i skranke ved inngong og på automat. 
 • Det er universell utforming i bana og bygningane knytt til Loen Skylift. Dette vil seie at heile anlegget er handicapvenleg. 
 • Loen Skylift er ei pendelbane, der teknologien er basert på vektutligning med to store vogner, der den eine går opp medan den andre går ned.

Leverandør er sveitsisk-østerrikske Doppelmayr Garaventa, den største leverandøren i verda på taubaner.

Foto: Andris Potass

Foto: Andris Potass