Bak anlegget på Hoven finn du fine preparerte akebakkar. Vi har delt inn tilbodet i ein lett akebakke som passar for dei mindre borna, og ein litt meir fartsfylt bakke der ein bør minimum vere 12 år. Du kan ta med eige utstyr, eller leige kjelke frå Loen Active husk at hjelm er påbudt.. Sjå status på parken her. 


DETALJAR LITEN BAKKE
Nivå: Enkel
Alder: frå 2 år i følgje med vaksne

DETALJAR STOR BAKKE
Nivå: Vanskeleg/bratt
Alder: Frå 12 år

LEIGE KJELKE? 
Loen Active leiger ut kjelkar i 2. etasje på fjellstasjonen. Prisen inkluderer også hjelm. 

2 timar kr 200,-
4 timar kr 300,-
Heil dag kr 400,-

Akebakkane er lette å finne i bakkant av Loen Skylift.

I akebakkane går du opp og køyrer ned.

Etter å ha vore ute i snøen kan du nyte utsikta på Hoven Restaurant med noko å drikke eller å bite i, før returen til låglandet med Loen Skylift.

 Loen Active leiger ut kjelkar av typen OT frå Utvik Tre, samt tyngre og raskare stålkjelkar. 

Loen Active leiger ut kjelkar av typen OT frå Utvik Tre, samt tyngre og raskare stålkjelkar.